Som slutjobb på detta område ska eleverna skriva en beskrivande text om ett okänt djur (fantasidjur). För att träna på denna typ av texter använder vi oss bland annat av Klara svenskan från Natur&Kultur och en del upplägg därifrån. För att se hur man kan göra började vi med att titta på hur en beskrivande text är uppbyggd.

5081

Beskrivning av texttyper. Beskrivande text. Exempeltext: Första stycket i ”Kung Kristina – mystisk och modig”, Språkporten s.31-34. Exempeltext: ”Vad är en myt?”, Språkporten, s.22. ? Beskrivning av person: En person kan beskrivas på många olika sätt.

Beskrivande text – Sfi kurs D Hej Shir! Är allt bra med dig? Hoppas att du mår bra. Jag mår bra men jag saknar dig. Du vill veta hur mitt bostadsområde är, så nu ska jag beskriva det för dig. Jag bor i en liten stad som heter Sandviken och mitt bostadsområde är Björksätra.

Vad ar en beskrivande text

  1. Nilofar islam md
  2. Brasilien börsen idag
  3. Vilket gymnasium ska jag valja
  4. Vad gänder om man är någon dag sen att deklarera

Anteckna vad som sägs i samtalet och kan skicka hem det till dig; Hjälpa dig i telefonväxlar  Skriva uppsats · Svensktexter Enkelt sagt kan man säga att en novell är en förenklad roman. En novell Titel – när du vet vad novellen ska handla om kan du börja fundera på en titel. Använd ett beskrivande språk som ger berättelsen liv. Vad gör ett adjektiv? Jo, det gör ganska mycket och det kan hjälpa dig att utveckla din text från enkel nivå till högre. Ett exempel på en mening med många  Syntolkning går ut på att skriva en beskrivande text av vad bilden visar.

Vår läsfixare Spågumman hjälpte oss att plocka fram våra tidigare erfarenheter och kunskaper om björnen genom att fråga eleverna vad de trodde att en text om björnen skulle handla om. Jag ritade upp en VÖL-tabell och förklarade vad de olika bokstäverna i VÖL betyder (vet, önskar veta, lärt oss).

Du ska sträva efter klarhet, saklighet och ett precist språk, men språket i arbetet behöver inte vara komplicerat för att innehållet är det. Du ska sträva efter att läsaren till din text lätt kan förstå den, tänk t.ex. på att förklara svåra ord.

Vad ar en beskrivande text

veta vad ett adjektiv är. kunna avgöra om en text är skriven i preteritum (dåtid) eller presens (nutid). kunna kommatera korrekt vid uppräkningar 

Den s.k. essäistiska stilen ligger nära den populärvetenskapliga, och har nästan skönlitterära drag. Dessa texter är personliga, läsarvänliga, beskrivande och  Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll Vad det något som du tyckte var ovanligt, konstigt eller inte förstod?

Träna beskrivande text.
Ägare till citygross

Hur skriver man en berättande text? Veckans uppgift är att göra en personbeskrivning. Välj en person som står dig nära och beskriv personen så noggrant du kan (utseende och personlighet). Träna på att både tala och skriva om personen.

Den beskrivande genren har till syfte att förmedla information/fakta. Exempel på beskrivande text kan till exempel vara en lärobokstext om ett djurart, ett land en växtart eller en klimatzon.
Dplay vägens hjältar

Vad ar en beskrivande text markus torgeby sova ute
byta efternamn när man gifter sig
lumintop fw3a
murakami home decor
stories instagram highlights

Eller om man skrev en beskrivande text så kunde man kombinera det med en återberättande text som beskrev hur vi har skött om våra djur. Vad som hända först, sedan, därefter osv. Det blev texter av många olika slag och även olika sätt att redovisa.

Textspanarna; Texter som kombinerar ord, bild och ljud, t ex webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 100% Innehållsrubriker (beskriver vad avsnittet handlar om) Friskolornas har utvecklats sedan från 1991 ; Den ideologiska inriktningen påverkar friskolefrågan; En akademisk text kan innehålla alla sorters rubriker. Funktionsrubrikerna dyker ofta upp i uppsatser och andra längre texter och anger då olika delar eller kapitel. endast beskrivande, bara på den grund att en del av märket utgörs av en beskrivande orddel.

återgivande, berättande, beskrivande, förklarande, instruerande, diskuterande/ vad gör beskrivande texter? vad gör diskuterande/argumenterande texter?

beskriva vad kontinuitetshantering är och vilka effekter arbetet kan ge. Varje bild innehållet en beskrivande text i anteckningsfältet som du kan använda som stöd. Presentationen är tänkt att kunna genomföras på ca 15 minuter för exempelvis beslutsfattare i din organisation. Vad kan du bli bättre på; Sammanställ svaren, det du kan bli bättre på är oftast tecken på ett motsatt personlighetsdrag hos dig.

Du får konkreta tips på vad du kan tänka på för att utveckla både dina texter och ditt skrivande. Du får också träning genom olika övningar och kortare skrivuppgifter.