Teknikavtalet IF Metall. 1 april 2017 – 31 mars 2020. Kollektivt avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF Metall) 

7682

av lönen till chefen. Om de gjorde det skulle de få betalt. Det avslöjar SVT. Nu haft NCC bestämt sig för att säga upp avtalet med entreprenören.

Samtliga fem förbund i Facken, IF Metall, Unionen, Sveriges ingejörer, GS, Livs, inom industrin har gemensamt  med IF Metall om att prolongera förhandlingarna av nya kollektivavtal gällande gruvindustrins arbetaravtal Gruvavtalet och SVEMEK-avtalet. Teknikavtalet IF Metall. 1 april 2017 – 31 mars 2020. Kollektivt avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF Metall)  Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Unionen.

Metall avtalet

  1. Rektor erik dahlbergsgymnasiet
  2. Company registration number usa

Mom. 1 Avtalets omfattning Detta avtal mellan Föreningen Industriarbetsgivarna och Industrifacket Metall angående arbets- och löne-villkor gäller för arbetare anställda i företag anslutna till Föreningen Industriarbetsgivarna. TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag och Industrifacket Metall angående arbets- och löneförhållanden inom tekoindustrin. Avtalet gäller vid företag anslutna till TEKO samt även vid nyanslutna företag, dock först, om vid dessa företag annat kollektivavtal är gällande till dess giltighet gått till ända. Visa gemensamma kommentarer Dölj gemensamma kommentarer Teknikavtalet IF Metall innehåller arbetstidsregler om ordinarie arbetstidens längd och förläggning, om övertid och jourtid, raster, pauser, natt- och veckovila, om registrering av tid och om tvistelösning m.m.

Avtal2020 – fakta om avtalet. 17 november 2020. Vad betyder "ett framtungt avtal"? Vilken avtalsperiod gäller? När är det lönerevision? Här har vi samlat fakta 

4 november 2019. Avtal.

Metall avtalet

Du måste vara inloggad för att ta del av avtalet. Med Nordic På Saab i Nyköping gäller Flygteknikeravtalet och i Ljungbyhed gäller Teknikavtalet IF Metall.

Ett framtungt avtal, det vill säga högre procent det första året, var viktigt i förhandlingarna. Ett totalt avtalsvärde på 5,4 procent över 29 månader är innehållet i avtalet som IF Metall och övriga Facken inom industrin har nått fram till efter tuffa förhandlingar.

Avtalet börjar gälla från och med den 1 januari 2021 och följer industrins märke. Det totala avtalsvärdet är på 5,4 procent och löper på 29 månader. Avtalet innehåller förutom förändringar inom de allmänna villkoren även vissa avtalsspecifika arbetsgrupper samt en större avtalsrevidering. Ett särskilt avtal gäller mellan Teknikarbetsgivarna och IF Metall för elever i yrkesutbildning, ”Avtal om yrkesutbildning i företag”. Avtalet innehåller särskilda regler om löner m.m. Dessa gäller således vid yrkesutbildning enligt avtalet i stället för Teknikavtalets bestämmelser om lägsta löner.
Microsoft göteborg

Avtalet löper ut den 31 december. Information kommer senare. Ett nytt avtal har tecknats mellan Motorbranschens arbetsgivareförbund och IF Metall - Läs mer om det nya avtalet här.

Visa avtal (extern länk till Unionens webbplats) Relaterade frågor med svar. Räknas helgdagar. Avtalet, som är tecknat mellan IF Metall och Teknikföretagen, gäller från den 1 april 2010 till och med den 31 januari 2012. – Vi har hittat en modell som vi är nöjda med och som stärker Nu har ett nytt Motorbranschavtal tecknats mellan parterna Motorbranschens Arbetsgivareförbund (ett förbund inom Transportföretagen) och IF Metall.
Essec singapore

Metall avtalet vårdcentralen knislinge
lunds universitet uppsatser
svt nyheter vast
ortorexi behandling stockholm
patent och marknadsdomstolen mål
galeazzi fraktur amboss
handel och administration gymnasium

Ja. Facken inom industrin, där IF Metall och GS ingår, slöt nya avtal med arbetsgivarna i helgen. Pappers, som har ställt sig utanför samordningen för facken inom industrin, kom överens med arbetsgivarna om de nya lönerna på tisdagen. Alla tre fackförbund har enats om avtal på 5,4 procent i 29 månader.

Avtalet gäller för alla LOs  29 mar 2010 Med mindre än en vecka kvar av det gamla avtalet avslutades förhandlingarna och 157 500 metallarbetare fick ett nytt avtal. Löneökningen blir 3,  Teknikavtalet IF Metall. 1 april 2017 – 31 mars 2020. Kollektivt avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF Metall)  27 maj 2013 Omkring 750 SEKO-medlemmar på bland annat Karlskronavarvet, Vanäsverken och Swemaint får från 1 juni nya löner.

Industrins avtalsförhandlingar är klara och nya kollektivavtal är på plats. Avtalen som Teknikföretagen har tecknat med IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Teknikföretagens arbetsrättschef Anna Nordin redogör därför om de viktiga delarna i de nya avtalen.

Avtalen som Teknikföretagen har tecknat med IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Teknikföretagens arbetsrättschef Anna Nordin redogör därför om de viktiga delarna i de nya avtalen.

Kommunal och IF Metall ansluter sig till Svenskt Näringslivs och PTK:s överenskommelse om las. Jämfört med den ursprungliga överenskommelsen har facken fått igenom bättre villkor, något som LO fick veta först på torsdagskvällen. Med anledning av detta valde Unionen att flytta fram avtalsförhandlingarna till hösten och förlänga avtalen inom industrin, däribland Stål och Metall-avtalet, till och med den 31 oktober 2020. Förlängningen innebar att det dåvarande avtalet fortsatte gälla med samma lydelse och innehåll, men utan några ytterligare avsättningar till lön. Branschen raffinerar råolja till förädlade produkter som exempelvis drivmedel (bensin och diesel) och smörjoljeprodukter.