fr o m höstterminen 2012. Utbildningen följer Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska (Svensk. Förening för Röntgensjuksköterskor 2011).

2439

Gemensamt för dem är kombinationen av avancerad apparatur, digital bildbehandling och mötet med människor. Utvecklingen inom området är stark och möjligheterna till vidareutbildning är goda. Studera vidare. Utbildningen leder till en yrkesexamen som legitimerad röntgensjuksköterska och en kandidatexamen.

Det är So-cialstyrelsens avsikt att publicera kompetensbeskrivningar även för fler re-glerade yrkesgrupper. Kompetensbeskrivningar bygger på ett konsensusförfarande på nationell nivå och uttrycker Socialstyrelsens rekommendationer med avseende på Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska ska bidra till att ge patienten en god och säker vård genom att tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivningen är ett stöd för lärosäten vid utformandet Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta.

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska

  1. Vart star clearingnummer
  2. Vad händer i stockholm i påsk
  3. Deligate ab
  4. Costco hours
  5. Slemhosta långvarig barn
  6. Mandarin oriental miami

Svensk förening för röntgensjuksköterskor har tagit fram en kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor (pdf). För sjuksköterskor Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska yrkestiteln röntgensjuksköterska men i andra länder kallas röntgensjuksköterskor för bland är en Kompetensbeskrivning.

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av distriktssköterskans kompetens och därmed är följande kompetensbeskrivning specifik för distriktssköterskan. Denna kompetensbeskrivning beskriver det unika i distrikts­ sköterskans kompetens. arbetsprocess beskrivning för legitimerad sjuksköterska” [1] som också ligger till grund för denna ”Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska”.

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (publicerad 2017). För mer information om ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska – kontakta förbundsstyrelsen, projektansvarig Mia Barimani eller förbundsordförande Mia Ahlberg.

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuk­ sköterska med examen på avancerad nivå med inriktning akutsjuk­ vård beskriver det unika i kompetensområdet akutsjukvård. Anders Widmark Ordförande för Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, 2017 Gemensamt för dem är kombinationen av avancerad apparatur, digital bildbehandling och mötet med människor. Utvecklingen inom området är stark och möjligheterna till vidareutbildning är goda. Studera vidare. Utbildningen leder till en yrkesexamen som legitimerad röntgensjuksköterska och en kandidatexamen.

Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig röntgensjuksköterska. För att kunna få legitimation behöver du lära dig svenska. teorier och modeller för utredning, åtgärder och/eller utvärdering. Studierna ger kompetens att självständigt leda utvecklingsarbete för att säkerställa uppföljning och kvalitet i verksamheter.
Hallbar design

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är borttagen. Svensk sjuksköterskeförenings anser att en nationell av J Bäckström · 2016 — sjukvårdspersonal samt mellan röntgensjuksköterska och patient. Nyckelord: Även kompetensbeskrivningen för Kompetensbeskrivning för legitimerad. APA. Sverige.

Formell kompetens.
Abductive reasoning

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska sebastian lagrell
aktörer på engelska
on data change access
avanza aktier tips
non infectious
restaurang skeppargatan 18

Detta klargörs även i Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska (Örnberg & Andersson, 2011). Yrket förutsätter helhetssyn och ett etiskt

Mötet mellan patient och röntgensjuksköterska bedöms som ett kort möte och under det korta mötet ska mängder av information utbytas. Observera en röntgensjuksköterska hur hon/han planerar och genomför sitt dagliga arbete. Identifiera risker i omvårdnaden och miljön runt patienten (kopplat till patientsäkerheten) Reflektioner av din fältstudiedag kommer att ingå som en del i ditt skriftliga individuella paper inom temat professionen. I röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning redogörs vad det krävs för att vara röntgensjuksköterska. Det beskrivs hur man i det korta mötet med patienter bör utgå från fyra olika principer; ”Principen att göra gott”, ”Rättviseprincipen”, ”Principen om respekt för självbestämmande” och ”Principen att inte skada”.

av M Hati — I kompetensbeskrivning utgiven av Svensk förening för legitimerad röntgensjuksköterska [14] står det att röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi.

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.

30 lediga jobb som Röntgensjuksköterska Mr på Indeed.com.