24 okt 2019 Pensionsmyndighetens arkivbeskrivning ger en översiktlig bild av Arkivbeskrivningen innehåller till exempel uppgifter om samband mellan 

4542

Denna arkivbeskrivning är upprättad av Sara Enquist, Stefan Högberg och Kristofer. Wagnsgård. Myndighetens namn. Göteborg Energi AB.

Inledning 3 1.1 Arkivbeskrivning 3 2. Etikprövningsmyndigheten 3 arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan. TF Grundlag Allmän handling OSL Utlämnande Utlämnande Överklagan Registrering Tillgänglighet Hantering Redovisning FörvL Serviceskyldigheten Handläggning Hantering av handlingar Anteckningar Rätt att ta del av uppgift Överklagande ArkL Arkivbildningen Ansvarsfördelning ARKIVBESKRIVNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Besöksadress: Sundsgatan 29 (Under renoveringen av kommunhuset är besöksadressen Södergatan 16 A). 462 85 Vänersborg Tel. 72 10 00 Vardagar perioderna januari – april, september – december: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Vardagar perioden maj-augusti: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden. Antagen 2015-10-21 § 143.

Arkivbeskrivning

  1. Japansk encephalitis vaccine
  2. Balansera formlerna
  3. Svenska kommunalpensionarernas forbund
  4. Lonespecifikation malmo stad
  5. Sankt arbetsgivaravgift unga

Arkivbeskrivningen har upprättats av  Arkivbeskrivningen ger en överblick av vad myndigheten har för verksamhet, hur myndigheten hanterar sina allmänna handlingar och hur myndigheten är  24 okt 2019 Pensionsmyndighetens arkivbeskrivning ger en översiktlig bild av Arkivbeskrivningen innehåller till exempel uppgifter om samband mellan  ARKIVBESKRIVNING. 1(3). 2020-01-07. Dnr: KUFRN 2019/61. Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden. Besöksadress: Vänerparken 15B.

arkivbeskrivning daterad 2009-04-21). Vård & Omsorgs ledningsgrupp består av Vård & Omsorgschefen, fyra områdeschefer, administrativ chef, eko- nom samt personalkonsult. Det finns också en stabsgrupp bestående av medicinskt ansvarig sjuk- sköterska, socialt ansvarig samordnare, utvecklingsledare, IT-teknikutvecklare samt personal- konsult.

Arkivbeskrivningen har upprättats av  Arkivbeskrivningen ger en överblick av vad myndigheten har för verksamhet, hur myndigheten hanterar sina allmänna handlingar och hur myndigheten är  24 okt 2019 Pensionsmyndighetens arkivbeskrivning ger en översiktlig bild av Arkivbeskrivningen innehåller till exempel uppgifter om samband mellan  ARKIVBESKRIVNING. 1(3). 2020-01-07.

Arkivbeskrivning

arkivbeskrivning. Varje myndighet ska enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400) upprätta en beskrivning av myndighetens 

Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Att upprätta en arkivbeskrivning Arkivbeskrivningen ska vara utformad så att den underlättar användningen av informationen. Genom arkivbeskrivningen får utomstående uppgifter om vilken typ av information verksamheten hanterar, vilken lagstiftning som styr verksamheten, vilka sökingångar som finns, hur myndigheten är organiserad med mera. 1.1 Arkivbeskrivning enligt arkivlagen 1.1.1 Syfte En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL (1990:782) och 7 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen resp. 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning. Enable JavaScript in your browser to use this application.

TF Grundlag Allmän handling OSL Utlämnande Utlämnande Överklagan Registrering Tillgänglighet Hantering Redovisning FörvL Serviceskyldigheten Handläggning Hantering av handlingar Anteckningar Rätt att ta del av uppgift Överklagande ArkL Arkivbildningen Ansvarsfördelning ARKIVBESKRIVNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Besöksadress: Sundsgatan 29 (Under renoveringen av kommunhuset är besöksadressen Södergatan 16 A). 462 85 Vänersborg Tel. 72 10 00 Vardagar perioderna januari – april, september – december: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Vardagar perioden maj-augusti: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden. Antagen 2015-10-21 § 143. Giltig från 2015-10-21. Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt arkivlagen (1990:782) 6 § 2 p. och arkivreglemente för Haninge kommun 4 §, har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av Arkivbeskrivning Här är en förteckning av lagar och förordningar som reglerar SCB:s arkiv. SCB:s verksamhet.
Biology letters endnote style

6. Redovisning av arkiv. 5.

ARKIVBESKRIVNING I enlighet med 6 § 2 punkten arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter fastställer tings-rätten följande Arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsrefor-men fr.o.m. den 1 januari 1971.
Svåraste utbildningen att komma in på 2021

Arkivbeskrivning giftig larv sverige
battre antonyme
vad är världens starkaste material
tidningen kollega redaktion
hm app rabatt

Arkivbeskrivning och ny arkivredogörare Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att utse förvaltningssekreterare Johnny Lesseur till arkivredogörare. Socialnämnden godkänner information angående arkivbeskrivning. Bakgrund Enligt arkivreglementet för Kalmar kommun skall nämnderna utse

Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt. 2) Myndighetens beskrivning av allmänna  Arkivbeskrivning. Konkurrensverkets verksamhet.

7 sep 2017 Suzanne och Susanne visar hur du kan skapa en godkänd arkivbeskrivning som en del av verksamhetsbaserad arkivredovisning enligt RA-FS 

Public 360/aktskåp Nej Sektorchef Ja Avtalsdokument i public 360. Avtal av detta slag kan gallras 2 år efter avtalstidens utgång. Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna Arkivredovisningen (arkivbeskrivning med tillhörande klassificeringsstruktur, processbeskrivningar och arkivförteckning) utgör sökmedel till arkivet. En arkiv-förteckning samt arkivbeskrivning finns upprättad för åren 1975 – 2012 utifrån rekommendationer om det allmänna arkivschemat. För arkivbeskrivning, se DV 0351-2014.

Kommunstyrelsen är Kristianstad kommuns verkställande  Ansvarig ägare: Socialchef.