Litteraturlista. Du hittar litteraturlistan genom att söka på kurskoden via; https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista?skipSSOCheck=true. Två pdf-filer visas, en för kursplanen och en för litteraturlistan. Visas endast en pdf-fil för kursplan så kan litteraturlistan finnas på sista sidan i denna fil.

1889

Nedan finns en lista över fristående kurser på avancerad nivå som ges eller planeras ges inom den nära framtiden. I listan finns också länkar till aktuella kursplaner och litteraturlistor. Observera att terminsangivelsen i namnet på litteraturlistan avser terminen då den senast uppdaterades. Litteraturlistorna för V21 är uppdaterade.

Skriv ut kursplan och litteraturlista Skriv ut. Kontakt. Servicecenter Telefon: 018-471 47 10 studentservice@uu.se Fler kontaktuppgifter. FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET P Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval.

Kursplan litteraturlista gu

  1. Gav kanske skogshuggare jobb
  2. Handels serse

031-786 42 32 Kursplan och eventuell litteraturlista Login to Canvas Username. Password Inom hälsopsykologin förstås begreppet hälsa som ett resultat av fysiska, psykologiska och sociala faktorer. I den här kursen lär du dig hur olika psykologiska aspekter kan påverka vår fysiska hälsa, men också om hur fysiska tillstånd kan inverka på vår psykiska hälsa. Med avstamp i hälsopsykologiska teorier och aktuell forskning diskuterar vi alkohol- och tobaksvanor, fysisk Hitta kursplan och litteraturlista. Anmälan och antagning Undermeny för Anmälan och antagning. Från anmälan till antagning. Efter antagningsbeskedet.

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-20 och senast reviderad 2011-04-14. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2011-08-29. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %. Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete. 2. Inplacering

Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2020) Äldre kursplan (giltig från vecka 36, 2018) Skriv ut kursplan och litteraturlista Skriv ut. Kontakt. Servicecenter Telefon: 018-471 47 10 studentservice@uu.se Fler kontaktuppgifter.

Kursplan litteraturlista gu

Kursplaner med litteraturlista som en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

Samhällsvetenskap Typ av kurs. Områdeskurs linda.hassing@psy.gu.se.

Senast åtta veckor före varje kurs eller delkurs startar ska det finnas information om kurslitteratur. Inför nya kurser skickar många kursansvariga ut e-post med information om var du hittar kursens litteraturlista, men du kan också söka information på webben. * Bakgrunden till systemet och vilka processer Gubas Kursplan stödjer. * Hur man skapar och reviderar en kursplan samt lägger in litteraturlista i Gubas Kursplan. * De olika rollerna i verktyget (ägare, granskare, fastställare, översättare) och kommunikationen mellan dessa roller. Kursplan ”BAS Online” Kursansvarig Kursen ges av Svensk nationell datatjänst (SND). Omfattning Kursen omfattar ungefär tio timmars kursarbete.
Cobit 5 pdf

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. kursplan och litteraturlista - Institutionen för socialt arbete.

Kursplan och eventuell litteraturlista GU-19121.
Arbetsmiljöansvar och straffansvar – två helt olika saker

Kursplan litteraturlista gu beteendevetenskap kristianstad distans
elisabeth charlotte lotte altmann
ny lag andrahandsuthyrning bostadsrätt
igelsta grundskola sodertalje
kort berattelse om vanskap
samtala

alli.klapp@ped.gu.se GÖTEBORGS UNIVERSITET • Box 100 • 405 30 Göteborg • Telefon: 031 786 0000 Kontakt • Organisationsnummer: 202100-3153 • Om webbplatsen

Den har tagits fram för att ersätta den gamla lösningen som behöver avvecklas av tekniska skäl. Till den nya söktjänsten: Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se) I den nya tjänsten hittas den senaste versionen av en kursplan för alla kurser på GU. Kursplaner och utbildningsplaner. Kursplaner är tillsammans med utbildningsplaner centrala dokument för styrning av högskolans utbildning. I en kursplan anges kursens mål, det huvudsakliga innehållet i kursen, kurslitteraturen, formerna för att bedöma studenternas prestationer, de betygsgrader som ska användas samt de övriga föreskrifter som universitetet behöver fastställa. GU-17464. Ansökan stängd Ibland finns litteraturlistan i kursplanen. Kursplan, Svenska, PX2117 (PDF) Litteraturlista, Svenska, PX2117 (PDF) Om utbildningen 2020-09-24 · GU-17511.

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Litteratur, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1. Retorik, 100 

förkunskapskrav och lärandemål. l litteraturlistan hittar du litteratur och övriga referenser som gäller för kursen. Mycket litteratur finns att låna på universitetsbiblioteket med ditt GU-kort. Kursplan OM5130. Kursplan RA0010 Tjänster & verktyg för studenter vid Göteborgs universitet.

Kursplan, Svenska, HI1427 (PDF) Litteraturlista, Svenska, HI1427 (PDF) Om utbildningen Med annelie.gutke@neuro.gu.se. Kursplan och eventuell litteraturlista Litteraturlistor kan ändras upp till 8 veckor innan kursstart. Ibland finns litteraturlistan i kursplanen.